Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

OPPIK programy

Na programové období 2014-2020, pro program OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo pro Českou republiku vyčleněno 4 905 mil. EUR. Oproti OP PI 2007-2013 je kladen větší důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci projektů a také je zavedena vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací. V tomto programovém období 2014-2015 bude regionální podpora rozdělena 45% podpory pro malé podniky, 35% podpora pro střední podniky a 25% podpora pro velké podniky. OPPIK obsahuje v tomto programovém období 6 prioritních OS, jimiž jsou Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace; Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků; Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií; Technická pomoc.

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4
Inovace Technologie Obnovitelné zdroje energie Vysokorychlostní internet
Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby
Pre-commercial public procurement Poradenství 1 (pro začínající podniky) Smart grids I. (Distribuční sítě)
Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové technologie
Aplikace Poradenství 2 Úspory energie v SZT
Partnerství znalostního transferu Marketing Smart grids II. (Přenosové sítě)
Spolupráce Nemovitosti
Služby infrastruktury Školicí střediska
Inovační vouchery

V tabulce přinášíme přehled všech dotačních programů OP PIK, po kliknutí na daný program budete přesměrování na danou sekci stránek www.dotacni.info.

Loading...
Loading...