Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Zpracování žádosti o dotaci

První výzvy v OPPIK byly vyhlašovány jako dvoukolové, tzv. nejdříve se podávaly takzvané Předběžné žádosti, ve kterých se ověřoval formální soulad projektu s výzvou, ve druhém kole se podávaly tzv. Plné žádosti, tedy kompletní podnikatelské záměry včetně množství příloh. V dalších kolech bylo podávání žádostí již jednokolové a tento trend plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu udržet i do budoucna.

Pro úspěšné schválení žádosti o dotaci je potřeba především:

  1. Správně identifikovat vhodný program podpory;
  2. Ověřit všechny formální náležitosti, finanční zdraví žadatele, soulad projektu s výzvou, specifická kritéria programu a také indikátory, které musíte naplnit, respektive za které se udělují preferenční body;
  3. Ověřit dosažení minimálního počtu bodů dle hodnotících kritérií a zároveň vytvořit co nejkvalitnější záměr – většina dalších výzev v OPPIK bude hodnocena kolově, tzn. všechny projekty budou vyhodnoceny současně, a dotaci získají ty nejkvalitnější;
  4. Zpracovat podnikatelský záměr a pohlídat všechny potřebné přílohy k doložení. Dokumenty pro žadatele jsou často připraveny velice šibalsky a přílohu, na kterou nesmíte zapomenout tak naleznete uvedenou v dokumentu týkajícím se způsobilých výdajů projektu;
  5. Podat žádost včas. Většinou je garantován příjem žádostí po dobu 14 dnů od zahájení příjmu žádosti, pak může MPO bez ohlášení příjem žádostí ukončit;
  6. Hlídat depeše, které hodnotitelé posílají po podání žádosti, včas doplňovat zjištěné nedostatky;
  7. Mít trpělivost. Na vyhodnocení žádosti má řídící orgán 7 měsíců od data formální správnosti žádosti, z praxe však tyto termíny nejsou dodržovány;
  8. Mít připraveny veškeré podklady, které se dokládají k podpisu Podmínek. Na doložení potřebných příloh je ve většině programů pouze 14 dní, s čímž je třeba počítat například při vyřizování stavebního povolení měsíce dopředu.

Pro více informací nebo pomoc s přípravou vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat na @: dotazy@oppi.cz, tel.: +420 538 705 776.

Loading...
Loading...