Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Organizace výběrových řízení

Před zahájením realizace projektu, ve kterém plánujete dodávky či stavební výdaje za více jak 500 tis. Kč, což splňuje drtivá většina projektů podávaných do OP PIK, je nezbytné zorganizovat výběrové řízení na dodavatele plnění. Jedná se znovu o náročný a vysoce formalizovaný proces, při kterém je potřeba dodržovat Pravidla pro výběr dodavatelů (PpVD), případně zákon o veřejných zakázkách.

Během výběrového řízení je třeba zpracovat řadu dokumentů, které budou přesně splňovat požadavky dotačního programu – zadávací dokumentaci včetně potřebných příloh, protokol z otevírání obálek,  protokol z posouzení a hodnocení nabídek, čestná prohlášení a řadu dalšího. Veškeré kroky jako komunikace s uchazeči, vyhlášení zakázky, zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení či stanovení potřebných lhůt podléhá přesným pravidlům.

Konkrétní postup a výše zmíněné náležitosti výběrového řízení se odvíjejí od toho, zda má žadatel o dotaci povinnost postupovat dle zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatelů (PpVD). Níže si můžete prohlédnout diagram, podle kterého lze tento postup určit.

VŘ_pravidla

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na @: vyberka@cyrrusadvisory.cz, tel.: +420 538 705 776.

….

Loading...
Loading...