Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

OP Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program podnikání a inovace byl stežejní program na podporu českých podnikatelů v letech 2007-2013, prakticky se z něj poskytovaly dotace až do konce roku 2015. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkujícím orgánem Agentura pro podporu Podnikání a investic Czechinvest.

OPPI zahrnoval celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohli žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. OPPI fungoval velice dobře a mezi české podnikatele se podařilo rozdělit celou alokaci, která byla pro program připravena, konkrétně se jednalo o 3 671 400 782 EUR. Z pohledu finančních prostředků byl třetím největším českým OP v období 2007-2013. České republice bylo celkem vyčleněné více než 26 miliard EUR a přes 3 mld. EUR spadalo do OP Podnikání a inovace. Česká republika se v tomto programovém období zaměřila na zvýšení konkurenceschopné české ekonomiky s využitím OP Podnikání a inovace. OP Podnikání a inovace obsahovalo v tomto programovém období 7 prioritních OS, jimiž jsou Vznik firmy; Rozvoj firmy; Efektivní energie; Inovace; Prostředí pro podnikání a inovace; Služby pro rozvoj podnikání a Technická pomoc.

Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout pod tímto odkazem na stránkách agentury Czechinvest. Do systému eAccount, ve kterém se administrují projekty z OPPI můžete vstoupit prostřednictvím tohoto odkazu.

Navazujícím programem pro období 2014-2020 je Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, více informací k OPPIK naleznete zde. Struktura programů podpory OP Podnikaní a inovace je zobrazena v níže uvedené tabulce.

Struktura_OPPI

Loading...
Loading...