Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Podání žádosti – IS KP14+

V minulém programovém období předkládali žadatelé v OPPI své projekty prostřednictvím aplikace eAccount. Ačkoliv vše dobře fungovalo, v novém OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou projekty z většiny operačních programů administrovány v novém informačním systému IS KP14+, který je dostupný na stránkách MS2014+.

Žádosti o dotace se podávají pouze elektronicky, pro podání je nezbytné vlastnit elektronický podpis, případně zplnomocnit zprostředkovatele k úkonům spojeným s podáním a případnou administrací vašeho projektu.

Vstoupit do IS KP14+ můžete prostřednictvím tohoto odkazu.

Loading...
Loading...