Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Aktuální výzvy OPPIK


18.12.2018 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovenaod 2. 1. 2019 (9:00) do 30. 6. 2020 (23:59:59). Příjemci [...]

3.12.2018 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání senergií. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovenaod [...]

7.7.2017 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na rozšiřovánízavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel. Příjem žádostí: Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 12. do31. 5. 2019 – 24:00. Příjemci podpory: O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt – malý, střední a velký podnik oprávněný podnikat v ekonomické činnosti, která odpovídá [...]

7.7.2017 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury. Příjem žádostí: Žádosti o podporu jsou přijímány od3. 12. 2018 do30. 9. 2019 – 24:00. Příjemci podpory: O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt – malý, střední a velký [...]

4.7.2017 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Příjem žádostí: Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 12. do31. 5. 2019 – 24:00. [...]

31.3.2017 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Cílem Výzvy III programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. [...]

16.12.2015 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na nákup nových nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Projekt musí být realizován na území ČR v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti. [...]

1.8.2015 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení mohou získat mikropodniky s podnikatelskou historií max. 3 roky. [...]

1.8.2015 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů mohou získat malé a střední podniky. [...]

1.8.2015 | Zdroj: Dotační info OPPIK
Dotace na účast na zahraničních výstavách a veletrzích nebo na propagační materiály mohou získat malé a střední podniky. [...]
Loading...
Loading...